.

Výdajné stojany - ostrekovacej zmesi

Výdajný systém FlowControl je určený pre výdaj kvapalín do ostrekovačov vozidiel ako doplnkový tovar na čerpacej stanici. Výdajný systém pozostáva zo skladovacej nádrže, technologického vybavenia nádrže a samotného výdajného stojana. Výdajný stojan obsahuje špeciálnu výdajnú pištoľ s rýchlosťou výdaja 3 l/min a elektronikou ktorá je napojiteľná na vačšinu pokladničných systémov a tankovacích automatov. Výdajný systém FlowControl je možné ľahko inštalovať na všetkých typoch čerpacích staníc, vozidlových parkoch ako aj vnútropodnikových čerpacích staniciach.

 

FLOWCONTROLČo Vám FlowControl poskytne:

 

 • Úspora obalov (fliaš a kanystrov) = žiadne manipulačné poplatky za likvidáciu obalov
 • Vhodný pre všetky zimné aj letné zmesi bez nutnosti sezónneho kalibrovania
 • Veľký rozsah koncentrácií používaných zmesí
 • Veľký rozsah teplôt vydávanej zmesi (-25 až +55°C)
 • Presnosť 0.5% aj pri malom množstve vydanej kvapaliny
 • Menšia výdajná pištoľ s prietokom 3 L/min vhodná pre plnenie nádrží vozidlových ostrekovačov bez penenia
 • Štandardná elektronika (Beta Control) napojiteľná na všetky pokladničné systémy
 • Prevedenie:
  • jednostranný displej
  • obojstranný displej
  • 1 alebo 2 pištole

Inštalácia na čerpacej stanici

FLOWCONTROLSystém je možné nakonfigurovať a inštalovať troma spôsobmi:

 

 1. Systém s vnútornou alebo vonkajšou plastovou nádržou. Toto riešenie je vhodné pre menšie čerpacie stanice. Nádrž je vhodne umiestnená v blízkosti kiosku alebo v technickom zázemí čerpacej stanice. Trubkové rozvody sú v najjednoduchšom prípade vedené po konštrukcii prístrešku.
 2. Systém z podzemnej nádrže. Vhodné pre novo budované čerpacie stanice.
 3. Využitie stávajúcej nepoužívanej nádrže.

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty


  

https   Active Search Results   cloudflare


  

created by: Marek Sarvas