.

Hladinomery a monitorovacie systémy

Predstavujeme Vám moderný a spoľahlivý systém pre kontinuálne meranie hladín a indikácie EVO

 

nonitorovacie systémy

Systém zabezpečuje tieto funkcie:

 

 • meranie hladiny paliva a vody s presnosťou 0,01mm, hustoty, teploty a následne prepočítané množstvo skladovaného média v litroch, jeho prepočet na referenčnú teplotu 15°C, voľnú kapacitu. Predpokladom dosiahnutia uvedenej presnosti sú presné litrovacie tabulky nádrží. Tabulky je možné systémom nasimulovať avšak za cenu zníženia presnosti.
 • indikácia tesnosti medziplášťových priestorov, prítomnosti kvapalín, výparov podľa druhu použitého čidla
 • ovládanie ďaľšieho technického vybavenia prostredníctvom releových modulov
 • ovládanie externého príslušenstva pomocou reléovej jednotky (napr.blok stáčacieho čerpadla pri max.hladine, blok výdajného stojanu pri min hladine a ďalšie...)
 • zasielanie upozorňujúcich e-mailov, objednávanie dodávky paliva
 • monitorovanie medziplášťových priestorov potrubia a nádrží
 • funkcia zabezpečovacieho systému v dobe mimo prevádzky ČS s napojením na PCO Polície pri využití senzorov na oknách, dverách, pohybových senzorov
 • monitorovanie prítomnosti výbušnej koncentrácie výparov v uzavretých priestorov
 • monitorovanie prítomnosti ropných látok v spodných vodách
 • množstvo tlačových prehľadov podľa rôznych kategórii (plniace lístky, priemerné spotreby, história, alarmy atď....)

v súčasnosti dodávame dva typy konzol.

 

 • Najmodernejšia typová rada EVO 200/400

 

Jedná sa o samostatný systém s vlastnou IP adresou na báze LINUX a programovacieho jazyka XML, k čítaniu dat a programovaniu nie je potrebný žiadny špeciálny softvér a postačuje štandartný web prehliadač napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera apod. Konzola s malými rozmermi a príťažlivým dizajnom je určená prednostne na meranie hladín, teploty a hustoty horľavých kvapalín v jednotlivých nádržiach. Umožnujú tiež pripojiť čidlá pre indikáciu tesností.

Konzola je vhodná pre menšie čerpacie stanice.

 

 • Typová rada EVO 550/5000

 

Jedná sa o samostatný systém s vlastnou IP adresou na báze LINUX a programovacieho jazyka XML, k čítaniu dat a programovaniu nie je potrebný žiadny špeciálny softvér a postačuje štandartný web prehliadač napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera apod. U týchto typov je možné inštalovať rôzne periférie umožňujúce indikačné funkcie, kontrolu funkčnosti rekuperácie, monitorovanie tesnosti medziplášťov podtlakom a pod.

Jednoduchý a cenovo prístupný typ pre použitie na verejných čerpacích staniciach ako aj vnútropodnikových ČS nafty

séria EVO 200/400

Základná technická špecifikácia

 • počet vstupov  (hadinomer alebo senzor)
  • EVO 200 - 6
  • EVO 400 - 14
 • releové kontakty NO-NC na základnej doske - 2
 • vstupné kontakty na základnej doske - 2
 • podsvietený farebný dotykový displej
 • presnosť merania výšky hladiny - 0,01mm
 • meranie teploty s prepočtom množstva na 15°C
 • kontrolné stáčacie lístky
 • napájanie 230VAC 50Hz, +15%, -10%, 100W
 • pracovná teplota 0° - 50°
 • umiestnenie v základnom prostredí
 • aplikovateľné na benzíny, naftu, iné horľaviny,chemikálie a nebezpečné látky
 • komunikačný port RS232, RJ45
 • napojiteľná na PC s inštalovaným softvérom "System Sentinel"

 

Voliteľné rozšírenia

 • thermo tlačiareň
 • fax modem
 • WIFI

 

Najmodernejší typ pre použitie na verejných čerpacích staniciach ako aj vnútropodnikových ČS nafty na báze LINUX, s vlastnou IP adresou a priamym pripojením do ethernetovej alebo internetovej siete

séria EVO 550/5000Základná technická špecifikácia

 • počet monitorovaných nádrží
  • EVO 550  - 72*
  • EVO 5000   - 72*
 • senzorové vstupy
  • EVO 550  - 36
  • EVO 5000 - 96
 • releové kontakty NO-NC na základnej doske - 2
 • vstupné kontakty na základnej doske - 2
 • podsvietený dotykový displej LCD 320x240 pix
 • presnosť merania výšky hladiny - 0,01mm
 • meranie teploty s prepočtom množstva na 15°C
 • kontrolné stáčacie lístky
 • napájanie 230VAC 50Hz, +15%, -10%, 100W
 • pracovná teplota 0° - 50°
 • umiestnenie v základnom prostredí
 • aplikovateľné na benzíny, naftu, iné horľaviny,chemikálie a nebezpečné látky
 • komunikačný port RS232, RJ45, RS485,
 • priamo napojiteľná na PC s inštalovaným softvérom Internet Explorer, Mozilla, Opera ...
 • XML softvér
 • E-mailové upozornenia podľa požiadavky
 • široké tlačové možnosti po napojení tlačiarne cez USB 2 port

* pri použití rozširovacieho modulu TS-EXPC

Voliteľné rozšírenia

 • tlačiareň
 • monitorovanie medziplášťového priestoru vákuom SCCM

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty


  

https   Active Search Results   cloudflare


  

created by: Marek Sarvas