.

Dvojplášťové plastové nádrže FORTIS

Nádrže Fortis Tank sú vyrábané z čistého polyetylénu, ktorý si zachováva svoje vlastnosti  v rozsahu teplôt od -200 C do +90 C. Používané suroviny na výrobu nádrží majú certifikát TÜV a UV10 stabilizátor(najsilnejší). Nádrže sú vyránané podľa normy PN-EN13341 + A1, vďaka čomu majú výrobky označenie CE

Dvojplášťové nádrže FORTISHrúbka steny vnútornej nádrže dosahuje hodnotu 8,8 - 9,1 mm. Je to skoro dvakrát viac, ako je potrebné podľa Európskej normy vyžadujúcej hrúbku steny iba 5,1 mm, čo dokazuje pevnosť a najvyššiu kvalitu produkovaných nádrží

Nádrže sú skonštruované tak, aby odolali všetkým atmosférickým podmienkam a taktiež prípadným kolíziam s vozidlami, čo zabezpečuje bezpečnosť prevádzky aj mnoho rokov po uplynutí platnosti záručnej doby.

 

Mobilné nádrže Fortis spĺňajú požiadavky ADR (European Agreement) a môžu sa používať prepravu pohonných hmôt v súlade so zmluvným bodom ADR 1.1.3.1 c, t. j. pre: dodávky na stavenisko resp. návrat z miesta stavby a prepravu súvisiacu s kontrolami, opravami a údržbou zariadení.

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty


  

https   Active Search Results   cloudflare


  

created by: Marek Sarvas